ועדה להשתייכות סטודנטים

הוועדה להשתייכות סטודנטים תשמש משאב בזיהוי תחומים לשיפור, חיזוק וחגיגה של הצלחה בתחומי הגיוון, ההון, ההכללה והמצוינות. היא גם תעסיק את קהילת בתי הספר של מינטונקה במתן פיקוח על התקדמות המחוז לקראת מחויבותו למצוינות ושייכות.

הוועדה הנוכחית מבוססת סביב תיכון מינטונקה, אך ועדות עתידיות מתוכננות לרמות ציונים אחרות וייפגשו באופן קבוע. החברות מורכבת מצוות מחוזי, הורים, תלמידי MHS ושותפים קהילתיים. רשימת חברים אינה זמינה לציבור, שכן קטינים חברים בקבוצה זו ומתבקשים לשתף את סיפוריהם האישיים.

ועדות עתידיות

כמו כן, תוקם ועדה להכשרת תלמידים לרמת חטיבת הביניים ולרמת בית הספר היסודי. המחוזי יחל לעבוד על הקמת שתי הוועדות הללו ויבחר חברי ועדה המשקפים יחד מגוון רחב של גיוון וחוויות.