משאבי קהילה

להלן כמה אתרי משאבים ראשוניים שעשויים לסייע למשפחות להעמיק את הבנתן בנושאים הקשורים למצוינות ושייכות.

שימו לב: זה לא אמור להיות אוסף נרחב של כל המשאבים האפשריים, וגם בתי הספר הציבוריים של מינטונקה אינם תומכים במשאב מסוים. מידע נוסף יתווסף, ככל שהעבודה על יעד המצוינות והשייכות תימשך.

  • PBS - רשימה זו של ספרים המציגים דמויות מגוונות והדגשת החשיבות של גיוון בקהילות היא דרך מצוינת להתחיל שיחות על גיוון עם הילדים הקטנים שלך.
  • Common Sense Media - לספרים יש דרך לעורר אמפתיה, למשוך את הקוראים לחייהם של דמויות שעשויות להיות שונות מעצמם. זה עולם מגוון והספרים האלה משקפים את ההשקפה שכולנו בזה ביחד.
  • קרא ברחבי אמריקה - לחגוג אומה של קוראים מגוונים עם ספרים אלה, סופרים ומשאבי הוראה המייצגים מגוון של חוויות ותרבויות.