VANTAGE היא תוכנית הלמידה החווייתית מבוססת הפרויקטים של תיכון מינטונקה. יחד עם תוכנית לימודים קפדנית, התלמידים חווים הדרכת אורחים קבועה וביקורים באתר. הם מצמידים מנטור אחד על אחד לשנה שעוזר ומנחה אותם בפרויקטים שלהם ובנושאים שונים על הצלחה בעולם המקצועי.

הבסיס של VANTAGE הוא פרויקטים של החברה. באמצעות למידה חווייתית, VANTAGE מציעה הזדמנות ייחודית ליישם את הקורסים שלהם בסביבה של העולם האמיתי. התלמידים פותרים בעיות אמיתיות באמצעות מטלות מבוססות פרויקטים.
 

מפת תצפית 2023-24