VANTAGE היא תוכנית הלמידה החווייתית מבוססת הפרויקטים של תיכון מינטונקה.

תלמידי VANTAGE חווים הדרכת אורח קבועה וביקורים באתר יחד עם תוכנית לימודים קפדנית. הם מצומדים למנטור אחד על אחד לשנה שעוזר ומדריך אותם בפרויקטים שלהם ובנושאים שונים של הצלחה בעולם המקצועי.

הבסיס של VANTAGE הוא פרויקטים של החברה. באמצעות למידה חווייתית, VANTAGE מציעה הזדמנות ייחודית ליישם את הקורסים שלהם בסביבה של העולם האמיתי. התלמידים פותרים בעיות אמיתיות באמצעות מטלות מבוססות פרויקטים.
 

מפת VANTAGE