שלום תלמידי VANTAGE! אנו נרגשים לקבל את פניכם בסתיו.

לאחר ההתמצאות המתוזמנת שלך באפריל/מאי, אנא סקור ושלח את הטפסים הנדרשים. כל הטפסים אמורים להתבצע ב-27 במאי 2022. יש להגיש את טופס הריבית של פרוייקט המדיניות הציבורית ב-6 במאי 2022. אנחנו נדבר על כל אחד מהפריטים האלה בהתמצאות שלך.

טפסים עבור כל הגדילים

ניתוח עסקי HL

עיתונאות דיגיטלית

מדעי הבריאות

מדיניות ציבורית

שונות