עלינו

המשימה שלנו:
לעסוק בוגרים ולתמוך ביוזמות במחוז בית הספר Minnetonka.

החזון שלנו:
קידום חיים שלמים של גאווה במחוז בית הספר מינטונקה.

ה-MAA יתמקד בארבע מטרות מרכזיות:
  1. עודד מערכת יחסים מתמשכת בין בוגרים למחוז בית הספר Minnetonka.
  2. ארגן פעילויות בוגרים ותמוך במפגשי כיתות.
  3. תרמו משאבים אנושיים ופיננסיים לבתי הספר הציבוריים של מינטונקה.
  4. ספק תמיכה כספית לפעילויות אמנות בבתי הספר הציבוריים של מינטונקה.

קרא את חוקי העזר שלנו

השתתפות בפגישה הקרובה

מפגשים מחזוריים