מתן הכרה

תודה על תמיכתך באגודת הבוגרים של מינטונקה. התרומות שלך הולכות לתמוך בבתי הספר הציבוריים של מינטונקה ובמגוון אירועי בוגרים מדי שנה.

להלן כל הבוגרים והארגונים שתרמו תרומה של 100 דולר או יותר בשנה האחרונה (1 ביולי עד 30 ביוני). בין אם נתת $1 או $10,000, עשית את ההבדל!

 תרומה בדואר

מפגשים מחזוריים