נותן

הכינו מתנה פטורה ממס ועזרו לנו לתמוך בבתי הספר הציבוריים של מינטונקה!

אגודת הבוגרים של מינטונקה מוקדשת לתמיכה במחוז בתי הספר הציבוריים של מינטונקה. אנו מודים לך על תמיכתך בבוגרים עתידיים!

כספים אלה ישמשו לתמיכה במענקי מורים באמנות, מדע וטכנולוגיה ורווחת התלמידים; לקיים אירועי הכרה בוגרים; ולהמשיך את הפעילות הכללית של אגודת הבוגרים של מינטונקה. עבודה משותפת אנו יכולים לעזור להבטיח מצוינות בתכנות אמנויות יפות במחוז בית הספר Minnetonka!

 תרומה בדואר

מתן קטגוריות

מפגשים מחזוריים