מגזין בוגרים

מגזין הבוגרים Minnetonka הוא פרסום שנתי שנוצר על ידי מחוז בית הספר הציבורי Minnetonka ונשלח לכל הבוגרים עם כתובת דיוור נוכחית בקובץ בקיץ.

כדי להבטיח שתקבל את העותק שלך, עדכן את פרטי הקשר שלך.

בעיה נוכחית

הנושא של מהדורת 2023 של מגזין בוגרי מינטונקה הוא "לחיות, להוביל וללמוד עם מצוינות". אנו מקווים שנוכל לחבר אותך עם אלמה מאטר שלך ולעזור לך לחגוג את גאוותך ומעורבותך עם בתי הספר הציבוריים של מינטונקה ואחד עם השני.

הורידו את מגזין בוגרי מינטונקה 2023

שמרו על קשר

אנחנו תמיד מחפשים לשמור על קשר עם הבוגרים שלנו! השתמש בטפסים שלהלן כדי לשלוח לנו פתק כיתה, מודעת אבל או להגיש מורשת משפחתית (למשפחה של בוגרים בוגרים).

קרא בעיות עבר

להתעדכן בנושאים קודמים של מגזין הבוגרים על ידי לחיצה על כל התמונות להלן.

2023

שער מגזין בוגרי מינטונקה 2023

2022

שער מגזין הבוגרים 2022

2021

מגזין בוגרים 2021

2020

מגזין בוגרים 2020

2019

שער מגזין הבוגרים 2019

2018

מגזין הבוגרים 2018

2017

2017 מגזין בוגרי מינטונקה

2016

2016 מגזין בוגרי מינטונקה

2015

2015 מגזין בוגרי מינטונקה

2014

2014 מגזין בוגרי מינטונקה

2013

2013 מגזין בוגרי מינטונקה

2012

2012 מגזין בוגרי מינטונקה

2011

2011 מגזין בוגרי מינטונקה

2010

2010 מגזין בוגרי מינטונקה

2009

שער מגזין הבוגרים 2009

מגזין בוגרים