אודות MPSF

אודות הקרן

הצהרת חזון:

קרן בתי הספר הציבוריים של מינטונקה מיושרת עם החזון המוצהר של המחוז: להבטיח שכל תלמידי Minnetonka לדמיין ולרדוף את השאיפות הגבוהות ביותר שלהם תוך כדי שירות טובת הכלל.

הצהרת משימה:

קידום בתי ספר ציבוריים Minnetonka באמצעות פילנתרופיה אסטרטגית.

קרן בתי הספר הציבוריים של מינטונקה מאבטחת משאבים קהילתיים התומכים ומממנים תוכניות חדשניות היוצרות שינוי בר קיימא רחב בחינוך כל תלמידי מינטונקה.


הקרן, שותפה מוערכת של בתי הספר הציבוריים של מינטונקה, נשלטת על ידי חבר הנאמנים בן 19 החברים. נציגים ממועצת החינוך של מינטונקה, צוות ההנהגה המחוזית ואיגוד הבוגרים של מינטונקה משתתפים גם הם בישיבות ההנהלה שלנו. הקרן היא ארגון רשום, פטור ממס, לא פוליטי, ללא כוונת רווח, ללא תלות במחוז בתי הספר הציבוריים של מינטונקה.