קרן MAA לאמנויות יפות

קרן התרומות לאמנויות יפות של אגודת בוגרי מינטונקה

בוגרי מינטונקה אסוציאטיון מממנים הזדמנויות יוצאות דופן למורים ולתלמידים של מינטונקה באמנות החזותית, המבצעת והספרותית. במסגרת תהליך המענק השנתי למורים של הקרן, הכספים ניתנים מדי חודש אפריל.


הפוך מתנה כספית לקרן התרומות לאמנויות יפות MAA

מקבלי הקרן לאמנויות יפות

משאבי עמותת בוגרי מינטונקה

נשיא: דן היילנד '74
מזכירה: מריאטה ג'ייקובסון 1970
גזבר: ג'ון פריס '67

alumni@minnetonkaschools.org

אגודת הבוגרים של מינטונקה
ת.ד. 103
Excelsior, MN 55331


 

מענקים למורים במימון קרן אמנויות לבוגרי מינטונקה