הקרן ללימודים בינלאומיים

הקרן ללימודים בינלאומיים
קרן מלגות זו, שהוקמה על ידי תורם אנונימי, מקלה על הוצאות הנסיעה של סטודנטים בתוכנית ללימודים בינלאומיים (ISP) בתיכון מינטונקה עם צורך כלכלי מוכח. הבקשות מאושרות על ידי הפקולטה ללימודים בינלאומיים ומוענקות פעמיים בכל שנת לימודים, לקראת נסיעות ISP לחו"ל.

הקרן מאפשרת לסטודנטים בתחום ספק שירותי האינטרנט Minnetonka להרחיב ולהעמיק את הבנתם לגבי המדינה השותפה שלהם ושל היחסים הבינלאומיים באמצעות עיסוק בנסיעות בינלאומיות והשתתפות בפרויקטים ואירועים קבוצתיים בינלאומיים במסגרת החוויה המעשירה האקדמית והתרבותית של ספק שירותי האינטרנט.

הענק מתנה כספית לקרן התוכנית ללימודים בינלאומיים


משאבי לימודים בינלאומיים

איש קשר: צ'ט מסטלר
chet.masteller@minnetonkaschools.org

בקשת מלגה