להיות מעורב

דרכים שאתה יכול לעזור!

התקשרו 952-401-5040 לקבלת מידע על כל אחת מהדרכים הללו לתמוך בכל תלמידי Minnetonka!

לוגו קרן בתי הספר של מינטונקה