הון פרויקטים "טק" לוי עובר

הון פרויקטים "טק" לוי עובר

תודה לכם, מצביעי מחוז בתי הספר הציבוריים של מינטונקה, שהצביעו ברוב מוחץ להעביר את היטל ה"טכנולוגיה" של פרויקטי הבירה של המחוז.

ב-7 בנובמבר 2023, 63.5% מהמצביעים אמרו כן לחידוש היטל זה, המספק מימון קריטי למערכות הטכנולוגיה והביטחון, התשתיות והאנשים של המחוז.

תודה לכל מצביע ותומך על האמון והתמיכה בהנהגת המחוז ועל מחויבותכם להצלחת תלמידי מינטונקה.

מימון זה מאפשר למחוז להמשיך לספק לתלמידים את ההזדמנויות המתקדמות המסייעות להגדיר את החינוך ברמה עולמית של בתי הספר של מינטונקה, לספק מבנים מאובטחים, לשמור על בטיחות הנתונים של התלמידים ואנשי הצוות ולהבטיח שהתשתית הטכנולוגית, התוכנה, החומרה וכוח האדם של המחוז שלנו יישארו חזקים במשך שנים רבות.

תודה לאנשים הרבים שפעלו יחד כדי לתמוך בהיטל ולחלוק מידע עליו עם אחרים. תודה מיוחדת למועצת בתי הספר של מינטונקה, שהעלתה את היטל הפרויקטים להצבעה.