פעילויות

תמיד קורה משהו בבתי הספר הציבוריים של מינטונקה!

תלמידים יכולים לפגוש חברים חדשים, ללמוד מיומנויות חדשות, להישאר בריאים פיזית ולהיות מעורבים בקהילת בית הספר שלהם. הפעילות היא עונתית ומתמשכת לאורך כל שנת הלימודים. בנוסף, תלמידים נוטים יותר לעסוק בהתנהגויות בריאות ולהצליח אקדמית כאשר הם מרגישים מחוברים לבית הספר.

MHS - כותרת ספורט