PTO

ארגון ההורים של גרובלנד (PTO) קיים כדי לקדם את ההצלחה החינוכית, הרווחה והמודעות התרבותית של כל תלמידי גרובלנד. PTO משיג מטרות אלה באמצעות מגוון של מאמצי תכנות וגיוס כספים. כל משפחות גרובלנד הן באופן אוטומטי חברות ב-PTO של גרובלנד. יש הרבה דרכים להיות מעורב עם PTO.

כדי ללמוד עוד ו / או לנדב את זמנך, אתה יכול להשתתף בפגישות PTO (המתקיימות 4 פעמים בשנה), לצפות בניוזלטר של בית הספר לקבלת עדכונים והזדמנויות, או ליצור קשר עם הנשיאים המשותפים של PTO, רובין בס וג'ייסי סידבנד Presidents@grovelandpto.org עם כל שאלה או רעיון.

תלמיד בחוץ בהפסקה עם מורה