מדריך רווחה

רווחה היא תחושה חיובית של עצמיות ושייכות שאנו מרגישים כאשר הצרכים הקוגניטיביים, הרגשיים, החברתיים והפיזיים שלנו נענים. רווחה בשנים הראשונות והגדרת בית הספר היא לעזור לילדים ולתלמידים להיות גמישים ומודעים לעצמם, כך שהם יכולים לקבל החלטות חיוביות ובריאות כדי לתמוך בלמידה ובהישגים שלהם הן בהווה והן בעתיד.

אתר רווחה זה נוצר עבור ההורים שלנו וקהילת בית הספר ככלי לספק מידע וקשרים בתחום הרווחה האקדמית, החברתית, הרגשית וההתנהגותית של התלמידים. המשאבים הבאים מספקים סקירה כללית של רווחת התלמידים ומתווים את תהליכי בית הספר שלנו לגישה לתמיכות בתוך המחוז ומהמגוון הרחב של סוכנויות קהילתיות שם בחוץ שיכולות לספק תמיכה נוספת. בדפי האינטרנט הבאים תוצג בפני צוות בית הספר הרבים שהוכשרו וזמינים לסייע בתכנון רווחתו של התלמיד שלך.

קבל עזרה כעת