לוח שנה

תלמיד בחוץ בהפסקה עם מורה
אפריל 2023
יום ראשוןיוםראשוןיום שבת
יום א', 26 במרץ
יום ב', 27 במרץ
יום ג', 28 במרץ
יום ד', 29 במרץ
יום ה', 30 במרץ
יום ה', 20 באפריל
יום א', 10 באפריל
יום ג', 11 באפריל
יום ד', 12 באפריל
יום ו', 14 באפריל
יום ד', 15 באפריל
יום א', 23 באפריל
יום ג', 25 באפריל
יום ד', 26 באפריל
יום ו', 28 באפריל
יום ה', 29 באפריל
יום א', 30 באפריל
יום ד', 2 במאי
יום ד', 20 באפריל
יום ד', 20 באפריל

במקטע זה

כלי לוח שנה

ערכת לימוד בלוח השנה