צוות משאבי אנוש

צוות משאבי האנוש שלנו להוט לסייע לעובדים שלנו ולעובדים העתידיים שלנו!
 

פרחי אנג'י

פרחי אנג'י
מנכ"לית משאבי אנוש
952-401-5015
anjie.flowers@minnetonkaschools.org

 • פיקוח על מחלקת משאבי אנוש הכוללת ופונקציות
 • פיתוח מדיניות ונהלים של משאבי אנוש
 • גיוס וגיוס לצוותי הוראה ומנהלה
 • יחסי עבודה עם כל קבוצות המיקוח המוסמכות.
 • איש קשר ראשי עבור קשרי עובדים ובעיות פרטיות נתונים
 • מתאם זכויות האדם של המחוז ומתאם הכותרת התשיעית 
רובין קלינקר

רובין קלינקר
מנהל שותף של משאבי אנוש
952-401-5016
robyn.klinker@minnetonkaschools.org

 • גיוס וגיוס עובדים עבור פרה-מקצועי, פקידותי, אפוטרופס, שירותי תזונה, חינוך קהילתי וטכנולוגיה
 • יחסי עבודה עם כל קבוצות המיקוח שאינן מוסמכות.
 • פיתוח ותחזוקה של מערכת המידע למשאבי אנוש
 • איש קשר עיקרי לנושאי אבטלה ותוכנית סיוע לעובדים
 • איש קשר משני עבור יחסי עובדים ובעיות פרטיות נתונים
סנדי סובה

סנדי סובה
מתאם משאבי אנוש
952-401-5008
sandy.souba@minnetonkaschools.org

 • פונקציות גיוס וגיוס למשרות מורים
 • צמיחה מקצועית ושינויי נתיב למורים
 • הכנה והפצה של חוזי מורים
 • תמיכה בחופשות ללא תשלום של מורים
 • מתחזקת מערכת מידע על משאבי אנוש למורים
 • תמיכה ברישיונות מורים חדשים
איימי הילסטרום

איימי הילסטרום
עוזר ניהולי של משאבי אנוש
952-401-5014
amy.hillstrom@minnetonkaschools.org

 • מידע כללי ותזמון פגישות
 • תיאום מיקומי מורים לתלמידים
 • איש קשר ראשי לאישור עבודה ובעיות ויזה
מארק רוף

מארק רוף
מומחה כוח אדם
952-401-5031
Mark.Ruff@minnetonkaschools.org

 • תפקידי גיוס וגיוס של מורי מילואים ופרה-מקצועיים מחליפים
 • תחזוקה של המורה במילואים ומערכת שיחות תחליף פרה-מקצועיות
 • ספק אוריינטציה למורים מילואים חדשים ולצוות פרה ופקידותי מחליף
 • ספק תמיכה פקידותית למחלקת משאבי אנוש
מחוז בית הספר מינטונקה