גמר סמסטר

גמר סמסטר תשפ"ג 2022-23
 

כיתה י"ב

יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי
29 30 31

1

גמר לקשישים
מתמטיקה, אנגלית, FACS, אמנות, PE, EL, בריאות

2

גמר לקשישים
מדעים, מדעי החברה, WL, מוסיקה, טק אד, Comp Sci, עסקים

5

יום אחרון לקשישים - החזרת חומרים, איסוף כרטיס סיום לימודים

10:00 ציון י"ב

6

משרתים בכירים

7

משרתים בכירים

8

12:40 סוף יום

19:00 סיום הלימודים

9

יום אחרון לצוות

10:00 ישיבת צוות

כיתות ט'-י"א

יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי

5

קשישים ביום האחרון

6

סקירה/MAST גמר 1, 2

7

סקירה/MAST גמר 3, 4

8

גמר 5, 6

שחרור מוקדם

12:40 סוף יום

9

יום אחרון לצוות