אפליקציות והורדות

אין לסנכרן iPads שבבעלות בית הספר עם אף מחשב אחר. יש להתקין רק אפליקציות שאושרו על-ידי בית הספר ב-iPad. כל האפליקציות יירכשו על ידי המחוז לשימוש אקדמי והן רכושם של בתי הספר הציבוריים של מינטונקה...

iPad של סטודנטים לצילום

במקטע זה

משאבי טכנולוגיה

פתח את הקישור שלהלן כדי להציג הוראות לתלמידים ולהורים על הכלים הטכנולוגיים המשמשים ללמידה אלקטרונית במינטונקה.

הצג הוראות טכניות

צרו קשר

שלח שאלות ומשוב באופן מקוון וקבל תגובה תוך יום עסקים אחד באמצעות צוות העזרה של הטכנולוגיה המשפחתית.

עזרה משפחתית