משרד בית הספר

מספרים חשובים

מספר הנוכחים: 0401-5655

משרד הבריאות: 0401-5655


משרד ראשי: 952-401-5650
גירוש: 952-470-5366

שעות

  • שעות פעילות המשרד: 7:00.m-15:30.m.
  • כיתות K-5: 8 a.m.-2:40 p.m.

ילדים בכיתה

הנחיות נסיעה

מהצומת של 494 וכביש 7, סעו בכביש 7 מערבה 10 ק"מ, ופנו ימינה ברחוב אוק/Cty 19. בית הספר היסודי אקסלסיור נמצא בפינת רחוב אוק / כביש המחוז 19 וכביש 7.

Excelsior Elementary
רחוב אוק 441
Excelsior, MN 55331