מדיניות

כל המדיניות המחוזית מאושרת על ידי מועצת בית הספר. רשימת המדיניות שלהלן מייצגת את המדיניות הרשמית של המחוז ומחליפה את כל הגרסאות האחרות של המדיניות.

ספרי הדרכה של בית ספר לתלמידים ולהורים ומידע אחר באתר זה מספקים סקירה מרוכזת של המדיניות הרשמית.

שאלות בנוגע למדיניות:

דוד לאו
המפקח על בתי הספר
david.law@minnetonkaschools.org
952-401-5004

קצין זכויות האדם המחוזי

פרחי אנג'י
יועצת משפטית ומנכ"לית משאבי אנוש
anjie.flowers@minnetonkaschools.org
952-401-5015

מנהיגים בכירים ב-MHS

לוח

ניהול

אנשי

סטודנטים

תכנית חינוכית

פעולות שאינן הדרכה

מבנים ואתרים

קשרי קהילה בבית הספר