בקשות נתונים

בהתאם לחוק נוהלי הנתונים הממשלתיים של ממשלת מינסוטה ולמדיניות המחוז 307, חברי הקהילה רשאים להגיש בקשות לנתונים ציבוריים על ידי שליחת דוא"ל לקצין נוהלי הנתונים. עם קבלת בקשת נתונים המחוז יאשר קבלה ויספק ציר זמן זמני זמני למימוש.

אם אתם מבקשים גישה לצורך בדיקה בלבד, המחוז לא יעריך את החיוב שלכם.

תלמידי יסודי

איש קשר

פקיד תאימות לנוהלי נתונים
מיועד לכל הנתונים הציבוריים

פרחי אנג'י
יועצת משפטית ומנכ"לית משאבי אנוש
952-401-5015

סמכות אחראית
דוד לאו
מפקח
952-401-5000

מיועד לנתוני משאבי אנושאיימי הילסטרוםעוזר בכיר ליועץ המשפטי ומנכ"ל משאבי אנוש952-401-5014

ממונה על נתוני תלמידים בחינוך המיוחדכריסטין בריןמנכ"לית החינוך המיוחד952-401-5036