בקשות נתונים

בהתאם לחוק נוהלי הנתונים הממשלתיים של ממשלת מינסוטה ולמדיניות המחוז 307, חברי הקהילה רשאים להגיש בקשות לנתונים ציבוריים על ידי שליחת דוא"ל לקצין נוהלי הנתונים. עם קבלת בקשת נתונים המחוז יאשר קבלה ויספק ציר זמן זמני זמני למימוש.

אם אתם מבקשים גישה לצורך בדיקה בלבד, המחוז לא יעריך את החיוב שלכם.

תלמידי יסודי

איש קשר

פקיד תאימות של נוהלי נתונים
מעצב עבור כל הנתונים הציבוריים

פרחי אנג'י
מנכ"לית משאבי אנוש
952-401-5015

רשות אחראית
דוד לאו
מפקח-על
952.401.5000

ממונה על נתוני משאבי אנושאיימי הילסטרוםעוזרת אדמיניסטרטיבית משאבי אנוש952-401-5014

ממונה על נתוני תלמידים בחינוך המיוחדכריסטין בריןמנכ"לית החינוך המיוחד952-401-5036