יועצי בית ספר

יועצי בית הספר שלנו ב- מתן סיוע לכל התלמידים בתחומים של:

  • תמיכה וייעוץ אקדמיים, חברתיים ורגשיים
  • התערבות ומניעת משברים
  • תקשורת וייעוץ עם סטודנטים, צוות ומשפחות על צרכי התלמידים
  • פעילויות הדרכה התפתחותית מתוכננות, יזומות ותכנון חינוכי
  • מיקום ותזמון של סטודנטים
  • סיוע בפרשנות ותיאום עם בדיקות מדינה ומחוז
  • קשר עם משפחות חדשות ופרספקטיבה/ תיאום מעבר לבניין
  • מנהיגות בבניית יוזמות
  • להקל ולתאם קבוצות תמיכה רגילות
  • הפנה משפחות לסוכנויות חיצוניות כמבוקש
     
טרה קיימן, יועצת

כיתה ו', שמות משפחה א'-ק'
טארה קמן

לינדזי סטצ'ק, יועצת

כיתה ז', שמות משפחה א'-ט'
לינדזי סטשק

דון ברוסהוף, יועצת
כיתה ח', שמות משפחה א'-ט'
דון ברוסהוף

מאט ליטצ'י, יועץ
כיתה ו', שמות משפחה R-Z
כיתה ז', שמות משפחה U-Z
כיתה ח', שמות משפחה U-Z
מאט ליכטי

תלמידי גרובלנד מקבלים פרסים.