יועצי בית ספר

יועצי בית הספר שלנו ב- מתן סיוע לכל התלמידים בתחומים של:

 • תמיכה וייעוץ אקדמיים, חברתיים ורגשיים
 • התערבות ומניעת משברים
 • תקשורת וייעוץ עם סטודנטים, צוות ומשפחות על צרכי התלמידים
 • פעילויות הדרכה התפתחותית מתוכננות, יזומות ותכנון חינוכי
 • מיקום ותזמון של סטודנטים
 • סיוע בפרשנות ותיאום עם בדיקות מדינה ומחוז
 • קשר עם משפחות חדשות ופרספקטיבה/ תיאום מעבר לבניין
 • מנהיגות בבניית יוזמות
 • להקל ולתאם קבוצות תמיכה רגילות
 • הפנה משפחות לסוכנויות חיצוניות כמבוקש
   
צילום ראש של שחר

כיתה ו', שמות משפחה א'-ט'
שחר ברוסהוף

טרה קיימן, יועצת

כיתה ז', שמות משפחה א'-ש'
טארה קמאן

לינדזי סטצ'ק, יועצת

כיתה ח', שמות משפחה א'-ט'
לינדזי סטאשק

מאט ליטצ'י, יועץ
כיתה ו', שמות משפחה U-Z
כיתה ז', שמות משפחה ר'-ת'
כיתה ח', שמות משפחה א'-ז'
מאט ליכטי

תלמידי גרובלנד מקבלים פרסים.