הנחיות בריאות ובטיחות

מחוז בתי הספר הציבוריים של מינטונקה מחויב לספק סביבה בטוחה ובריאה לכל עובד, תלמיד, הורה ומבקר בבניינים שלנו. הנחיות אלה מזהות ומסבירות את הפרקטיקות והפרוטוקולים כדי להבטיח שלמחוז תהיה סביבת למידה בטוחה ובריאה ולסייע בהפחתת העברה של מחלות ומחלות מידבקות בקהילות בתי הספר שלנו במהלך שנת הלימודים 2022-2023. כדי לתמוך במשפחות שלנו, כיסויי פנים וערכות בדיקת COVID זמינים בכל משרדי בית הספר עבור אלה המבקשים אותם.

המחוז רואה בבריאותם ובבטיחותם של התלמידים והצוות עדיפות עליונה. להלן ההנחיות הנוכחיות המשמשות כדי לספק סביבה בטוחה לכולם. 

כל הצוות, התלמידים, המשפחות והמבקרים צפויים לציית ולעקוב אחר ההנחיות והפרוטוקולים שנקבעו על ידי המחוז לבריאות ולבטיחות של הקהילה שלנו. מובילי האתר והמפקחים יצייתו להוראות אלה ויתמכו בעובדים, לפי הצורך.  

* ניתן לעדכן את ההנחיות, בהתבסס על המלצות מחלקת הבריאות של מינסוטה.

מודל הוראות

אפשרות אישית

לכל תלמידי כיתות א'-י"ב תוצע למידה פרונטלית לשנת הלימודים תשפ"ג(2022-23). בתי הספר התיכוניים וחטיבות הביניים יפעלו לפי לוחות הזמנים בני שש התקופות ששימשו לפני המגפה.  

TONKA אפשרות למידה אלקטרונית מקוונת

לכל התלמידים בכיתות ח'-י"ב מוצעת אפשרות ללמידה אלקטרונית, למעט טבילת שפה בשלב זה. תלמידים בכיתות ט'-י"ב יכולים לעמוד בכל דרישות הסיום באמצעות אפשרות מקוונת זו. 

קבל מידע נוסף על למידה אלקטרונית

הנחיות כלליות לבריאות ובטיחות

המחוז רואה בבריאותם ובבטיחותם של התלמידים והצוות בראש סדר העדיפויות. להלן ההנחיות הנוכחיות שהקמנו כדי לספק סביבה בטוחה לכולם.