אנשי קשר

2022-23 מועצת המנהלים של גרובלנד PTO

תפקיד

שם

פרטי קשר
נשיא משותף ג'ייסי סידבנד  Presidents@grovelandpto.org 
נשיא משותף רובין בס  Presidents@grovelandpto.org 
סגן נשיא משותף ג'ני זכמייסטר   Vicepresidents@grovelandpto.org 
נשיא שותף לשעבר ג'ולה מלי Pastpresidents@grovelandpto.org 
נשיא שותף לשעבר סופיה Beabout Pastpresidents@grovelandpto.org 
מזכיר אמילי צ'ון Secretary@grovelandpto.org

גזבר

שרה אנדרסון
ג'ס קורת'
Treasurer@grovelandpto.org
תקשורת ג'ן קולמן Communications@grovelandpto.org
תלמיד בחוץ בהפסקה עם מורה