אנשי קשר

2023-24 מועצת המנהלים של גרובלנד PTO

תפקיד

שם

פרטי קשר
נשיא משותף ג'ולאי מאלי
ג'ני צכמייסטר
 Presidents@grovelandpto.org 
סגן נשיא משותף ג'ניפר בריגס
סמי ג'רווייס
  Vicepresidents@grovelandpto.org 
נשיא שותף לשעבר ג'ייסי סידבנד
רובין בס
Pastpresidents@grovelandpto.org 
מזכיר אמילי צ'ון Secretary@grovelandpto.org

גזבר

ג'ס קורת' Treasurer@grovelandpto.org
עוזר גזבר שרה אנדרסון Treasurer@grovelandpto.org
תקשורת ג'ן קולמן Communications@grovelandpto.org
ילדים בכיתה