פגישות

לוח הפגישות 2022-23 

  • 25 באוגוסט 06:30-8:00 PTO נפגשים ומברכים
  • 11 באוקטובר 6:30-8:00 PTO ערב מידע למתנדבים / מפגש PTO רחב בית ספר
  • 13 בפברואר 6:30-8:00 מפגש PTO רחב בית ספר
  • 11 באפריל 6:30-8:00 מפגש PTO רחב בית ספר
תלמיד בחוץ בהפסקה עם מורה