תמיכה בצוות בית הספר

בגישה לתמיכה והכוונה לילדכם בכל תחום שמעסיק, מומלץ להתחיל עם המורה בכיתה ו/או עם הנהלת הבניין שלכם ברמה היסודית ועם היועצת בבית הספר שלכם ברמה העל-יסודית. הם שם כדי להנחות ולהקל על הקשרים של תמיכה. בנוסף למורה והמנהלה בכיתה שלך, ישנם מגוון של אנשי צוות מיומנים ומיומנים ביותר בתמיכת תלמידים שיכולים לעזור לך לגשת למערכות התמיכה ולעבוד איתך כדי להבטיח שאנו מטפלים בצרכי הרווחה של ילדך ועונים עליהם. אנשי צוות אלה משתתפים בדרך כלל בפגישות צוות התמיכה בתלמידים (SST) בכל בית ספר.

צוות התמיכה המחוזי כולל:

רווחת התלמידים