לוח שנה

אפריל 2023
יום ראשוןיוםראשוןיום שבת
יום א', 26 במרץ
יום ב', 27 במרץ
יום ג', 28 במרץ
יום ד', 29 במרץ
יום ה', 30 במרץ
יום ה', 20 באפריל
יום א', 10 באפריל
יום ג', 11 באפריל
יום ד', 12 באפריל
יום ו', 14 באפריל
יום ד', 15 באפריל
יום א', 23 באפריל
יום ג', 25 באפריל
יום ד', 26 באפריל
יום ו', 28 באפריל
יום ה', 29 באפריל
יום א', 30 באפריל
יום ד', 2 במאי
יום ד', 20 באפריל
יום ד', 20 באפריל
תלמיד בחוץ בהפסקה עם מורה

במקטע זה


לוחות שנה להורדהכלי לוח שנה

ערכת לימוד בלוח השנה