כותרת IX

כותרת IX של תיקוני החינוך של 1972 (כותרת IX), 20 ארה"ב.C § § § 1681 et seq., והתקנות המיישמות שלה, 34 C.F.R. Part 106, אוסרות אפליה על בסיס מין בתוכניות חינוך או בפעילויות המופעלות על ידי מקבלי סיוע כספי פדרלי. הטרדה מינית של סטודנטים, הכוללת מעשי אלימות מינית, היא צורה של אפליה מינית האסורה על ידי כותרת IX. מידע נוסף על Title IX ניתן למצוא באתר מחלקת החינוך של ארצות הברית בכתובת:

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix_dis.html.

מתאמי כותרת IX

פרחי אנג'י
מנכ"לית משאבי אנוש
952-401-5015
anjie.flowers@minnetonkaschools.org

טד שולץ
מנהלת פעילויות סטודנטים
952-401-5901
ted.schultz@minnetonkaschools.org