לוח שנה

פברואר 2024
יום ראשוןיוםראשוןיום שבת
יום א', 28 בינואר
יום ג', 30 בינואר
יום ד', 31 בינואר
יום ה', 1 בפברואר
יום ו', 2 בפברואר
יום א', 18 בפברואר
יום ג', 18 בפברואר
יום ד', 7 בפברואר
יום ה', 18 בפברואר
יום ו', 9 בפברואר
יום ש', 10 בפברואר
יום א', 11 בפברואר
יום ב', פבר 12
יום ג', 13 בפברואר
יום ד', 14 בפברואר
יום ה', 15 בפברואר
יום ו', 16 בפברואר
יום ש', 17 בפברואר
יום א', 18 בפברואר
יום ג', 20 בפברואר
יום ד', 21 בפברואר
יום ו', 23 בפברואר
ילדים בכיתה

כלי לוח שנה

ערכת לימוד בלוח השנה