לוח שנה

יוני 2024
יום ראשוןיוםראשוןיום שבת
יום א', 26 במאי
יום ג', 28 במאי
יום ד', 29 במאי
יום ה', 30 במאי
יום ו', 31 במאי
יום ש', 1 ביוני
יום א', 2 ביוני
יום ד', יונ 3
יום ג', 15 ביוני
יום ד', 15 ביוני
יום ה', 6 ביוני
יום ש', 10 ביוני
יום א', 10 במאי
יום ד', יונ 12
יום ה', 13 ביוני
יום ו', 14 ביוני
יום ב', יונ 17
יום ג', יונ 18
יום ה', יונ 20
יום ו', יונ 21
יום ש', יונ 22
יום א', 23 ביוני
יום ב', יונ 24
יום ג', 25 ביוני
יום ד', יונ 26
יום ו', יונ 28
יום ש', יונ 29
יום א', יונ 30
יום ב', יול 1
יום ג', יול 2
יום ד', 3 ביולי
יום ו', יול 5
יום ש', יול 6
ילדים בכיתה

כלי לוח שנה

ערכת לימוד בלוח השנה