לוח שנה

אוקטובר 2023
יום ראשוןיוםראשוןיום שבת
יום א', אוק 15
יום ב', אוק 16
יום ג', אוק 17
יום ד', אוק 18
יום ש', אוק 21
יום א', אוק 22
יום ג', אוק 24
יום ד', אוק 25
יום ו', אוק 27
יום ש', אוק 28
יום א', אוק 29
יום ב', אוק 30
יום ש', נוב 4
תלמיד בחוץ בהפסקה עם מורה

כלי לוח שנה

ערכת לימוד בלוח השנה