תמונת קבוצת הכרה של מועצת בית הספר
ועדות נציגי 2024

AMSD (איגוד מחוזות בתי הספר המטרופוליטניים)

פטריק לי-או'האלורן

קשרי MTA

יו"ר וסגן יו"ר

הוועדה המייעצת למימון

דן אולסון

הוועדה לבדיקת חומרים

כריס ויטאלה

ייעוץ הוראה ולמידה

מייגן זלינגר

קרן מינטונקה

קמרי פוס

מנהיגי PTO/PTA

סאלי בראון

ייעוץ לחינוך מיוחד

סאלי בראון

טונקה CARES

מייק רמוקאל

ייעוץ לבריאות הנפש

מייק רמוקאל

מזוודה

פטריק לי-או'האלורן וסאלי בראון

ייעוץ לחינוך קהילתי

קמרי פוס

ייעוץ לגיל הרך/ECFE

כריס ויטאלה

ייעוץ OPEB

דן אולסון

מועצת מחוז ביניים 287

מייק רמוקאל