חזרה לבית הספר

אירועי חזרה לבית הספר 2023-24

תמר זמן אירוע
22 באוגוסט 18:30-18:30 פיקניק חדש למשפחה ולגני ילדים (גן שעשועים/מלבינים)
30 באוגוסט
  • 8-8:30 בבוקר (שם משפחה א'-ג')
  • 8:40-9:10 בבוקר (שם משפחה H-O)
  • 9:20-9:50 (שם משפחה פ'-ת')
חזרה לבית הספר הבית הפתוח
5 בספטמבר 8:40-15:20 היום הראשון ללימודים, כיתות א'-ה'
7 בספטמבר 8:40-15:20 היום הראשון ללימודים, גן הילדים
14 בספטמבר שימו לב לזמנים ערב לימודים (Gr K, 2, 4 ו- Navigator Gr 4/5)
21 בספטמבר שימו לב לזמנים ערב לימודים (Gr 1, 3, 5 ו- Navigator Gr 2/3)
21 בספטמבר 9:00-15:00 יום התמונות

תלמידים ביום הראשון ללימודים


שאלות

אם יש לך שאלות או הערות לגבי משהו שקשור לבית הספר, אנא שלח אותן כאן.

בוא נדבר.