סעיף 504

אודות סעיף 504

504 אינפוגרפיקה

סעיף 504 לחוק השיקום משנת 1973 הוא חוק למניעת אפליה שנועד לספק גישה שווה לתוכניות חינוך, שירותים ופעילויות לתלמידים עם מוגבלות פיזית או נפשית.

כאשר לתלמיד יש ליקוי פיזי או נפשי המגביל פעילות חיים גדולה המחוז נדרש לשטח את המגרש עבור התלמיד כדי למנוע אפליה ולספק גישה כמו עמיתים טיפוסיים. תלמיד עם ליקוי נפשי ו/או פיזי המתקדם בבית הספר ללא שינויים ו/או התאמות, או עם שינויים ו/או התאמות העומדות לרשות כל תלמיד, יהיה זכאי להגנות למניעת אפליה לפי סעיף 504, אך לא תהיה לו תוכנית 504 כתובה.

 

איש קשר

צור קשר עם מתאם בית הספר 504 שלך. אתה יכול למצוא את פרטי הקשר שלהם משמאל. אתה יכול גם ליצור קשר עם מנהל בית הספר שלך.

שלח שאלות ומשוב באופן מקוון וקבל תגובה תוך יום עסקים אחד באמצעות Let's Talk.

בוא נדבר.