לוח שנה

ספטמבר 2023
יום ראשוןיוםראשוןיום שבת

כלי לוח שנה

ערכת לימוד בלוח השנה

ילדים עמוקים בכונן צדקה