אמנות השפה

יצירת קורא

צור-קורא

מיומנות: זיהוי אותיות

אוזני אריה מטושטשות

אוזני אריה מטושטשות

מיומנות: צלילי התחלהקרא חשיבת כתיבה

קרא חשיבת כתיבה

מיומנות: התאמת תמונה

משחקי רחוב סומסום

סדנת רחוב סומסום

משחקי למידה אינטראקטיבייםמשחקים חכמים

משחקים חכמים

מיומנויות: אלפבית, פעלים

סטארפול

סטארפול

מיומנויות: צלילי אותיות

משחקי יומן הצב

יומן הצב משחקים אינטראקטיביים

מיומנויות: מתמטיקה, מדעים, שפה, מדעי החברה, יצירתיות, לוגיקה

ילדה מסתכלת על המחשב