לוח שנה

יום ראשוןיוםראשוןיום שבת
יום ד', 12 במרץ
יום ד', 13 במרץ
יום ו', 15 במרץ
יום ש', 16 במרץ
יום א', 17 במרץ
יום ד', 19 במרץ
יום ד', 20 במרץ
יום ו', 22 במרץ
יום ד', 25 במרץ
יום ד', 26 במרץ
יום ד', 27 במרץ
יום ה', 28 במרץ
יום ש', 30 במרץ
ילדים בכיתה