לוח שנה

אוקטובר 2023
יום ראשוןיוםראשוןיום שבת
יום א', אוק 15
יום ב', אוק 16
יום ג', אוק 17
יום ד', אוק 18
יום ש', אוק 21
יום א', אוק 29
יום ב', אוק 30
יום ג', אוק 31
יום ד', 1 בנובמבר
יום ש', נוב 4
תלמיד בחוץ בהפסקה עם מורה