נוכחות

חלק מהאחריות של ילדך כתלמיד היא ללכת לבית הספר בכל פעם שהוא בריא. למען החינוך של ילדכם, אנא קבעו טיולים משפחתיים ופגישות רפואיות מחוץ לשעות הלימודים במידת האפשר. המנהל יצור קשר עם ההורים כאשר ההיעדרות הופכת מוגזמת.

דיווח על היעדרויות תלמידים: 

אם ילדכם נעדר מבית הספר, אנא בצעו את השלבים הבאים:

  1. התקשרו לקו הנוכחות 24 שעות ביממה בטלפון 952-401-5504, לפני תחילת הלימודים. דווח על שם הילד, כיתה, שם המורה, הסיבה להיעדרות ומשך היעדרות. שיתוף הפעולה שלך עוזר לנו להיות בטוחים בבטיחותו ומקום הימצאו של כל אחד מילדינו.
  2. אם לא נשמע ממך והילד שלך נעדר, האחות או פרה הבריאות שלנו ינסו להתקשר אליך בבית או בעבודה. היא יכולה להשאיר הודעה.
  3. אם אתם מתכננים פעילות משפחתית או חופשה, אנא מלאו בדוא"ל בקשה למנהל לפני האירוע, על מנת לקבל עד 5 ימים בסך הכל שנתי כאין וחשבון.
  4. אם מתעורר מצב חירום משפחתי קצר טווח ואינך יכול לארגן אישור מראש, ההיעדרות אינה מוסברת אך לא אמורה לגרום לדו"ח היעדרות בתנאי שהילד לומד בבית הספר באופן קבוע.
  5. אם תלמיד מגיע לבית הספר אחרי 8:40 בבוקר, התלמיד מסומן באיחור לבוקר ועליו לעצור במשרד כדי לקבל אישור לכיתה.

מדיניות נוכחות:

  • בתי הספר נדרשים לשמור על נוכחות יומית של כל התלמידים ורשומות נוכחות שעתיות של תלמידי תיכון. נתונים אלה מוגשים למדינה במסגרת חוק הוראת חובה.
  • בתי הספר נדרשים ליידע את ההורים אילו היעדרויות משוחררות ואילו היעדרויות אינן משוחררות. החוק הצביע על כך שהיעדרויות פטורות כוללות סיבות רפואיות ודתיות וכן השלמת דרישות חוק סיום הלימודים.
  • בתי ספר נדרשים לדווח על הזנחת ילדים או היעדרות לסוכנויות ממשלתיות עבור תלמידים עם 9 היעדרויות בלתי מוסברות או יותר בשנה. בכוונתנו לעבוד בשיתוף פעולה עם משפחות כדי לתעד את הסיבות להיעדרותו של תלמיד. אנו יודעים שמשפחות מעריכות סיבות אחרות מעבר למחלות ולמקרי חירום, כולל חופשות וחגיגות. לשם כך, הקמנו תהליך שיאפשר תיעוד של עד חמישה ימים בסך הכל של פעילויות/חופשות משפחתיות כהיעדרות פטורה בתנאי שההורה/האפוטרופוס ישלים טופס בית ספר המבקש אישור מראש מהמנהל להיעדרויות כאלה.

מספרים חשובים

מספר הנוכחים: 0401-5504

משרד הבריאות: 0401-401-5486 (טל'

משרד הבריאות: 0401-401-5506

(פקס)
משרד ראשי: 952-401-5500
גירוש: 952-470-5366

שעות

  • שעות פעילות המשרד: 7:00.m-16:00-16:00.m
  • כיתות ק'-ה': 8:40.m-15:20.m.

ילדים בכיתה