זוכי פרס בוגרי מינטונקה

ארל כריסט

נכנס להיכל התהילה של הפקולטה ב-23 בספטמבר 2023.

ברוס גץ

קיבל את פרס הבוגרים המצטיינים ב-24 בספטמבר 2022.

ביל קילר

הוכנס להיכל התהילה של הפקולטה ב-24 בספטמבר 2022.

סו אדמק

נכנס להיכל התהילה של הפקולטה ב-28 בספטמבר 2019.

מרטי בנסון 63'

נכנס (לאחר מותו) להיכל התהילה של הסקיפרים ב-16 בספטמבר 2017.

פרסים