חזרה לבית הספר

אירועי חזרה לבית הספר 2023-24

תמר זמן אירוע
24 באוגוסט
  • 10:00-12:00 (א-ל)
  • 13:00-15:00 (מ-ת)
אוריינטציה לתלמידי כיתות ו'
24 באוגוסט 16:00-19:00 כיתות ז'-ח' חזרה לבית הספר בית פתוח ויום תמונות
24 באוגוסט 7-8 p.m. מפגש למשפחות חדשות במחוז (מרכז מדיה)
29 באוגוסט 16:00-19:00 בית פתוח לחזרה לבית הספר לכיתהו ' ויום תמונות
29 באוגוסט 7-8 p.m. מפגש למשפחות חדשות במחוז
5 בספטמבר

9:15-15:55

היום הראשון ללימודים
8 בספטמבר 9:15-15:55 איפור יום תמונה

תלמידים ביום הראשון ללימודים