מצא עבודה/התמחות

סטודנטים MHS - למצוא עבודה או התמחות כאן!

פרסומי המשרה להלן אינם תלויים בבתי הספר של מינטונקה. הזדמנויות אלה מתפרסמות כאן כשירות לסטודנטים ועסקים מקומיים. הסטודנטים אחראים להגשת בקשותיהם למעסיקים פוטנציאליים.

מעסיקים המעוניינים לרשום עבודות צריכים למלא טופס זה.

משרות פנויות/התמחות נוכחיות

לחץ על הקישורים שלהלן לקבלת מידע נוסף אודות כל מיקום וכיצד להגיש בקשה.

 

תלמידי MHS מחייכים.