שבוע הלב 2023

שבוע הלב

התכנסו עם סטודנטים ואנשי צוות של MHS כדי לגייס כסף עבור "ידידי משפחה", ארגון המסייע לתלמידי מינטונקה ולמשפחותיהם על ידי תשלום עבור חשבון החימום או המכולת שלהם, דמי הרשמה למכללה, דמי שיעור, סיוע בשיניים או בראייה, דמי פעילות או ספורט, או מעילים וביגוד.