מעבר לרכיבה באוטובוסים אחרים

בשנת הלימודים 2023-2024 תלמידים אינם רשאים לנסוע באוטובוסים אחרים מאלה שהוקצו להם עקב עלייה במספר הנוסעים באוטובוסים ובקיבולת האוטובוסים שלנו.