מעבר לרכיבה באוטובוסים אחרים

בשנת הלימודים תשפ"ג (2022-2023) התלמידים אינם רשאים לנסוע באוטובוסים שאינם אלה שהוקצו להם בשל הגדלת מספר הנוסעים באוטובוסים וקיבולת האוטובוסים שלנו.