הודעה על לוח זמנים של אפיק

מידע על הסעות, כולל מספרי אוטובוסים, מיקום תחנת אוטובוס, זמני איסוף וזמני החזרה, נשלח לביתו של כל תלמיד בסוף אוגוסט.

אוטובוסים יפעלו על המסלולים שנקבעו בתחילה לפחות בשבוע המלא הראשון של בית הספר. שינויים בכמה מסלולים אפשריים לאחר השבוע השני כדי להכיל משפחות חדשות במחוז ולתקן את כל הבעיות.

ההורים תמיד יקבלו הודעה בדוא"ל על כל שינוי בקווי האוטובוס או בזמני האיסוף שלהם. משמעות הדבר היא לעתים קרובות עיכוב של כמה ימים לפני שינוי המבוקש יכול להיכנס לתוקף.