מצלמות באוטובוסים

שלט בתוך כל אוטובוס של מחוז בית הספר מינטונקה מצביע על נוכחות של מצלמת וידאו. מצלמות וידאו מאפשרות למנהלי בתי ספר ולהנהלת חברת האוטובוסים לעקוב אחר התנהגות התלמידים.

שאלות ישירות או חששות בנוגע לשימוש במצלמות וידאו באוטובוסים למשרד התחבורה המחוזי בטלפון 952-401-5023.