מינטונקה כדורסל בנות

2022 חברי דירקטוריון
נונה נסת נשיא nonantom@msn.com
אשלי זאב סגן נשיא  
סטיב קורקרי גזבר  
רייצ'ל טורנבול מזכיר  
אנג'י אטקינסון BOD בכללותו  
מישל קאמינגס BOD בכללותו  
קייט אגרט BOD בכללותו  
דב ריד BOD בכללותו  
דונל רייט BOD בכללותו