כיצד להירשם

סטודנטים מחוץ למחוז

לתלמידים בכיתות ט'-י"ב ברחבי מדינת מינסוטה.

הרשמה מחוץ למחוז

סטודנטים במחוז

לתלמידים שנרשמו כיום לכיתות ט'-י"ב בתיכון מינטונקה ולתלמידי שנה א' הנכנסים.

רישום סטודנטים MHS

תלמידי טונקה אונליין עובדים בבית