הזדמנויות פרסום וחסויות עם MCE

פרסום בקטלוג

חינוך קהילתי Minnetonka יש הזדמנויות פרסום במחיר סביר עבור עסקים באזור. אנו מייצרים קטלוג מודפס ומקוון ואינטראקטיבי שלוש פעמים בשנה. בתעריף נמוך אחד, המודעה שלך ממוקמת הן בקטלוג המקוון והן בקטלוג המודפס.

הקטלוג המודפס נשלח ליותר מ-42,000 בתים במחוז בתי הספר מינטונקה (מינטונקה, אקסלסיור, שורווד, צ'אנהסן, ויקטוריה, עדן פריירי, מפרץ טונקה, דיפהייבן, גרינווד ווודלנד) עם 4,000 קטלוגים נוספים הזמינים בבתי עסק, ספריות ובתי ספר ברחבי הקהילה.

מועדים

חסות לאירועים

הזדמנויות חסות זמינות לאירועי החינוך הקהילתי השנתיים של מינטונקה. אירועים אלה כוללים:

  • טונקה נוער טרי
  • טונקה טרייל טרוט
  • טור דה טונקה
  • סתיו דה טונקהבניין מק'ק