משאבי אב

תלמידי גן משחקים במגרש המשחקים

אנשי קשר

אמנדה אריסגן
שירותי תמיכה בילדים ובמשפחה
952-401-6820

לינדה מורנטז
חיבוק/מבקר בית/מחנך הורים
מוכנות לבתי ספר/מלגות
952-283-8185
 

קייט ואן הורן
הקרנת ילדות מוקדמת של מינטונקה
טלפון 952-401-6840
פקס 952-401-6805