שאלות נפוצות

יש לנו מערכת ממוחשבת להנהלת חשבונות בכל בתי הספר. מערכת זו מתפקדת כמערכת בנקאית מקומית לסטודנטים.

לאחר שהתלמיד שלך נרשם לבתי הספר הציבוריים של מינטונקה, חשבון ארוחה נוצר באופן אוטומטי. ניתן למצוא את מספר לוח המקשים של התלמיד בחשבון Skyward Family Access שלך תחת שירות מזון. בזמן הארוחה התלמידים יעברו בתור, יזינו את מספרם בלוח המקשים ויציינו את שמם בפני הקופאית. חשבונו של התלמיד יעלה על מסך המחשב של הקופה ועלות הארוחה או רכישת הא-לה-קארט תנוכה מחשבונו של התלמיד.