שאלות נפוצות

יש לנו מערכת חשבונאות ממוחשבת לארוחת צהריים בכל בתי הספר. מערכת זו מתפקדת כמערכת בנקאית מקומית לסטודנטים.

לאחר שילדך רשום בבתי הספר הציבוריים של Minnetonka, חשבון ארוחת צהריים נוצר באופן אוטומטי עבור ילדך. ניתן למצוא את מספר לוח המקשים של ילדך בחשבון Skyward Family Access שלך תחת שירות המזון. במהלך הארוחה, התלמידים יגיעו דרך הקו, יזינו את מספרם במקלדת ויפרטו את שמם לקופה. החשבון של הסטודנט יעלה על מסך המחשב של הקופאי ועלות הארוחה או רכישת הא-לה-קארט תנוכה מחשבונו של הסטודנט.